Browsing: Tiện ích

Các tiện ích online hữu dụng nhất cho tất cả mọi người. Đảm bảo hiệu quả 100%.

1. Hôm [Em] nay mưa rơi tâm trí rối [Bm] bời Nhớ [C] về một người ở [D] nơi xa [G] xôi Chúng [Em] ta chia tay cũng lâu lắm [Bm] rồi Cớ [C] sao hôm…